Магазин "Мастер Сантехник" в Салавате по адресу Калинина 53а, тел. +7-(987)-020-84-53